Gerona là một đô thị hạng 2 ở tỉnh Tarlac, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 72.18 người trong 15.69 hộ.

Bản đồ Tarlac với vị trí của Gerona
Bản đồ Tarlac với vị trí của Gerona

Hành chính sửa

Gerona được chia thành 44 barangay.

 • Abagon
 • Amacalan
 • Apsayan
 • Ayson
 • Bawa
 • Buenlag
 • Bularit
 • Calayaan
 • Carbonel
 • Cardona
 • Caturay
 • Danzo
 • Dicolor
 • Don Basilio
 • Luna
 • Mabini
 • Magaspac
 • Malayep
 • Matapitap
 • Matayumcab
 • New Salem
 • Oloybuaya
 • Padapada
 • Parsolingan
 • Pinasling (Pinasung)
 • Plastado
 • Poblacion 1
 • Poblacion 2
 • Poblacion 3
 • Quezon
 • Rizal
 • Salapungan
 • San Agustin
 • San Antonio
 • San Bartolome
 • San Jose
 • Santa Lucia
 • Santiago
 • Sembrano
 • Singat
 • Sulipa
 • Tagumbao
 • Tangcaran
 • Villa Paz

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Tarlac