Ghế xếp là chiếc ghế có thể xếp gọn lại khi không cần dùng để tiết kiệm không gian nên có thể là: