Giám đốc âm nhạc hay giám đốc thu âm (còn gọi là giám đốc sản xuất âm nhạc) là một người trong hãng đĩa thu âm chuyên làm việc trong quản lý cấp cao, ra quyết định điều hành cho các nghệ sĩ của hãng. Vai trò của họ cực kỳ đa dạng nhưng về bản chất, họ có thể giám sát một hay nhiều khía cạnh của một hãng thu âm, bao gồm A&R, hợp đồng, quản lý, phát hành, sản xuất, chế tạo, marketing/quảng bá, phân phối, bản quyềntour lưu diễn.

Giám đốc âm nhạc tiêu biểu sửa

Thế giới sửa

Việt Nam sửa

Xem thêm sửa

  • Dannen, Frederic. Hit Men: Powerbrokers and Fast Money Inside the Music Business (New York: 1991, Vintage Press).
  • Harris, Larry; Gooch, Curt Gooch; and Suhs, Jeff. And Party Every Day: The Inside Story of Casablanca Records (2009, Backbeat). ISBN 0-87930-982-2.
  • Knoedelseder, William. Stiffed: A True Story of MCA, the Music Business and the Mafia (New York: 1993, HarperCollins Publishers, Inc.).

Tham khảo sửa