Giám đốc sản xuất hay còn gọi là giám đốc chế tác hay giám chế (tiếng Anh: Executive producer; viết tắt là EP) cho phép việc thực hiện một sản phẩm giải trí thương mại. Họ có liên quan tới kế toán quản trị và có thể là những vấn đề pháp lý liên quan (như quyền tác giả hay tiền bản quyền).[1] Giám đốc sản xuất cũng đóng góp vào ngân sách của bộ phim và không hoạt động trọn bộ.[2]

Điện ảnh sửa

Truyền hình sửa

Âm nhạc sửa

Video game sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Typically an executive producer handles business and legal issues”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2013.
  2. ^ “What is an Executive Producer? (with pictures)”. wiseGEEK. Truy cập 9 tháng 10 năm 2015.

Liên kết ngoài sửa