Giáo hoàng đối lập Thêôđorô

Thêôđorô là một Giáo hoàng đối lập sau khi Giáo hoàng Cônon qua đời vào năm 687. Ông là một người đối nghịch với Giáo hoàng SergiusGiáo hoàng đối lập Paschal.

Tham khảoSửa đổi