Giáo hoàng Ađrianô

trang định hướng Wikimedia

Giáo hoàng Ađrianô hoặc Giáo hoàng Hađrianô có thể là:

Tiểu thuyết:

Âm nhạc: