Giáo hoàng Ađrianô

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Giáo hoàng Adrian)

Giáo hoàng Ađrianô hoặc Giáo hoàng Hađrianô có thể là:

Tiểu thuyết:

Âm nhạc: