Giáo hoàng Alexanđê

trang định hướng Wikimedia

Dưới đây là tên của các giáo hoàng và ngụy Giáo hoàng lấy tông hiệu là Alexanđê: