Giáo hoàng Alexanđê

Dưới đây là tên của các giáo hoàng và ngụy Giáo hoàng lấy tông hiệu là Alexanđê: