Giáo hoàng Biển Đức IV

Biển Đức IV hoặc Bênêđictô IV (Latinh: Benedictus IV) là vị giáo hoàng thứ 117 của Giáo hội Công giáo.

Benedictus IV
Tựu nhiệmTháng 2 1, 900
Bãi nhiệmTháng 7 903
Tiền nhiệmJohn IX
Kế nhiệmLeo V
Thông tin cá nhân
Tên khai sinh???
Sinh???
Roma, Ý
MấtJuly, 903
?
Các giáo hoàng khác lấy tông hiệu Benedict

Theo niên giám Tòa Thánh năm 1806 thì ông đắc cử Giáo hoàng vào năm 900 và ở ngôi Giáo hoàng trong 3 năm[1]. Niên giám tòa thánh năm 2003 xác định triều đại của ông kéo dài từ tháng 2 năm 900 cho tới tháng 7 năm 903.

Benedictus IV sinh tại Rôma, người Ý. Ông tiếp tục đường hướng của Cố Giáo hoàng Formosus là chống lại quyền lực của vương hầu Lamã lúc bấy giờ. Benedictus IV đã phải đối diện với những công việc mà ông không đủ khả năng gánh vác. Quân Hungary xâm chiếm phía bắc, quân Saracen xâm chiếm phía nam nước Ý.

Ông không được ai giúp đỡ cả. Đức Giáo hoàng và Rôma bị cô lập và không được bảo vệ. Giữa tình hình tham nhũng, đồi bại lan tràn khắp nơi, ngài có công lớn gìn giữ sự tinh tuyền của Toà Thánh. Trong sự hỗn loạn khủng khiếp với những mưu đồ và thù hận, ông luôn tìm ra con đường công chính.

Ông qua đời vào mùa hè 903.

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

  • 265 Đức Giáo hoàng, Thiên Hựu Nguyễn Thành Thống, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, xuất bản tháng 5 năm 2009.
  • Các vị Giáo hoàng của giáo hội toàn cầu, hội đồng Giám mục Việt Nam [1] Lưu trữ 2009-12-14 tại Wayback Machine
  • Tóm lược tiểu sử các Đức Giáo hoàng, Đà Nẵng 2003,Jos. TVT chuyển ngữ từ Tiếng Anh.


Người tiền nhiệm
Gioan IX
Danh sách các giáo hoàng
 
Người kế nhiệm
Lêô V