Giáo hoàng Cêlestinô

trang định hướng Wikimedia

Cêlestinô là tông hiệu của các Giáo hoàng:

  1. Giáo hoàng Cêlestinô I (422–432)
  2. Giáo hoàng Cêlestinô II (1143–1144)
  3. Giáo hoàng Cêlestinô III (1191–1198)
  4. Giáo hoàng Cêlestinô IV (1241)
  5. Giáo hoàng Cêlestinô V (1294)