Giáo hoàng Calixtô

trang định hướng Wikimedia

Calixtô (tiếng Latinh: Callistus) là tông hiệu của ba giáo hoàng trong Giáo hội Công giáo Rôma.

  1. Giáo hoàng Calixtô I (217–222)
  2. Giáo hoàng Calixtô II (1119–1124)
  3. Giáo hoàng Calixtô III (1455–1458)