Mở trình đơn chính

Giáo hoàng Hônôriô

trang định hướng Wikimedia

Hônôriô là tông hiệu của Giáo hoàng công giáo. Tên này xuất phát từ tiếng Latin: honōrō ("honor, respect").