Giáo hoàng Hônôriô

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Giáo hoàng Honorius)

Hônôriô là tông hiệu của Giáo hoàng công giáo. Tên này xuất phát từ tiếng Latin: honōrō ("honor, respect").