Giáo hoàng Lêô

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Giáo hoàng Leo)

Lêô là tông hiệu của 13 vị giáo hoàng sau đây: