Giáo hoàng Pêlagiô

trang định hướng Wikimedia

Pêlagiô là tông hiệu dùng để chỉ 2 vị giáo hoàng: