Giáo hoàng Stêphanô

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Giáo hoàng Stephen)

Giáo hoàng Stêphanô có thể đề cập tới một trong những Giáo hoàng sau: