Giáo hoàng Urban

trang định hướng Wikimedia

Giáo hoàng Urbanô có thể là: