Giáo hoàng Urbanô

trang định hướng Wikimedia

Giáo hoàng Urbanô là tông hiệu của các vị Giáo hoàng sau: