Giáo hoàng Victor

Giáo hoàng Victor là tên của ba Giáo hoàng trong lịch sử giáo hội Công giáo Rôma.

Cũng có hai ngụy Giáo hoàng lấy tông hiệu là Victor IV.

Xem thêmSửa đổi