Giáo hoàng Xíttô

trang định hướng Wikimedia

Xíttô, tiếng Latinh: Sixtus - đây là một cách chuyển tự từ tiếng Hy Lạp Ξυστος, có nghĩa là "trau chuốt", cách chuyển tự Latinh ban đầu là Xystus.

Đã có năm vị Giáo hoàng mang tên là Xíttô trong lịch sử Giáo hội Công giáo Rôma. Trong số đó, ba người đã đầu tiên đã được gọi là Xystus trong các tài liệu cổ.

Xem thêm sửa

Một số nhân vật khác: