Giáo tỉnh Hà Nội là một trong ba Giáo tỉnh của Giáo hội Công giáo Rôma tại Việt Nam, cùng với hai giáo tỉnh khác là Giáo tỉnh Sài GònGiáo tỉnh Huế. Giáo tỉnh Hà Nội gồm nhiều Giáo phận ở Miền Bắc Việt Nam. Tổng giám mục trưởng Giáo tỉnh này là vị Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội mà đương nhiệm là Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên (từ 2018).

Lịch sử hình thành Giáo tỉnh Hà NộiSửa đổi

Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Giáo hoàng Gioan XXIII chia Giáo hội Việt Nam thành 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn.[1] Giáo tỉnh Hà Nội lúc đó gồm có 10 giáo phận (Hà Nội, Bắc Ninh, Bùi Chu, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lạng Sơn và Cao Bằng, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh).

Năm 2018, với sự phân chia từ Giáo phận Vinh, Giáo phận Hà Tĩnh ra đời.[2]

Các số liệu của các Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà NộiSửa đổi

STT Giáo phận/Tổng giáo phận Giám mục giáo phận Diện tích(km2) Số LM Số giáo xứ Số giáo dân Nguồn ước tính
01 Hà Nội   Giuse Vũ Văn Thiên 07.000 117 145 346.000 [1]
Diện tích(7.000)
^Số LM
02 Bắc Ninh   Cosma Hoàng Văn Đạt 24.600 85 55 125.000 [2]
03 Bùi Chu   Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu 01.350 173 163 381.906 [3]
04 Hà Tĩnh   Phaolô Nguyễn Thái Hợp 14.091 93 96 241.112
05 Hải Phòng   Giuse Vũ Văn Thiên 09.079 81 92 136.400 [4] Lm (2017)
[5] Số giáo xứ (2016)
06 Hưng Hóa   Gioan Maria Vũ Tất 55.000 94 71 235.500 [6]
[7] (2015)
07 Lạng Sơn và Cao Bằng   Giuse Châu Ngọc Tri 18.359 22 15 5.354 [8]
08 Phát Diệm   Giuse Nguyễn Năng 01.787 77 76 163.036 [9]
09 Thái Bình   Phêrô Nguyễn Văn Đệ 02.221 102 90 129.245 [10]
10 Thanh Hóa   Giuse Nguyễn Đức Cường 11.700 51 80 142.454 [11]
11 Vinh   Anphong Nguyễn Hữu Long
  Phêrô Nguyễn Văn Viên
16.499 179 108 282.254 2018

Danh sách Tổng giám mục trưởng Giáo tỉnh Hà NộiSửa đổi

STT Tổng giám mục trưởng Giáo tỉnh Thời gian Ghi chú
01 Giuse Maria Trịnh Như Khuê 1960 - 1978 Hồng y
02 Giuse Maria Trịnh Văn Căn 1978 - 1990 Hồng y
03 Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 1990 - 2003 *Năm 2003, Hồng y Phạm Đình Tụng trao quyền Tổng giám mục Trưởng cho Giám mục Giám quản Giuse Ngô Quang Kiệt
04 Giuse Ngô Quang Kiệt 2003 - 2010
05 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 2010 - 2018 Hồng y
06 Giuse Vũ Văn Thiên 2018 - nay

Tham khảoSửa đổi