Mở trình đơn chính

German

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Giéc-man)

German, phiên âm tiếng Việt là Giéc-man, có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: