Giả là một họ của người châu Á. Họ này có mặt ở Việt Nam, Triều Tiên (Hangul: 가, Romaja quốc ngữ: Ga) và Trung Quốc (chữ Hán: 賈, Bính âm: Jia). Trong Bách gia tính họ này đứng thứ 137, về mức độ phổ biến họ này xếp thứ 69 ở Trung Quốc theo thống kê năm 2006.

Giả
Tiếng Việt
Quốc ngữGiả
Chữ Hán
Tiếng Trung
Chữ Hán
Trung Quốc đại lụcbính âmJiǎ
Tiếng Triều Tiên
Hangul
Romaja quốc ngữGa

Người Trung Quốc họ GiảSửa đổi

Tham khảoSửa đổi