Giả Quỳ

trang định hướng Wikimedia

Giả Quỳ có thể là một trong những nhân vật trong lịch sử Trung Quốc: