Giả túc (tiếng Latinh: pseudopodium) là tế bào chất tạm thời của một tế bào nhân thực hay một sinh vật đơn bào[1].

Chaos carolinense đang mọc chân giả

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Pseudopodia - an overview | ScienceDirect Topics”. www.sciencedirect.com. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2018.