Giải Ý thức toàn cầu

Giải Ý thức toàn cầu là một giải thưởng của Câu lạc bộ Budapest dành cho những nhân vật là gương mẫu sống có ý thức trách nhiệm toàn cầu. Giải này được thành lập năm 1996 và được trao hàng năm, tới năm 2004

Những người đoạt giải sửa

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2004

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ [1] Lưu trữ 2011-11-13 tại Wayback Machine.
 2. ^ (tiếng Anh)[2] Lưu trữ 2010-08-12 tại Wayback Machine
 3. ^ (tiếng Đức)[3] Lưu trữ 2009-06-01 tại Wayback Machine
 4. ^ (tiếng Anh)[4] Lưu trữ 2010-06-11 tại Wayback Machine.
 5. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
 6. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
 7. ^ (tiếng Anh) [5] Lưu trữ 2010-08-12 tại Wayback Machine
 8. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
 9. ^ [6][liên kết hỏng]
 10. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
 11. ^ (tiếng Đức)- Site Institut Ustinov Lưu trữ 2010-11-14 tại Wayback Machine
 12. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
 13. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
 14. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.
 15. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011.

Liên kết ngoài sửa