Giải đặc biệt của Ban Giám khảo (Liên hoan phim Venezia)

Giải đặc biệt của Ban Giám khảo là một giải của Liên hoan phim Venezia trao hàng năm cho một hoặc hai phim được coi là ít xuất sắc hơn phim đoạt giải Sư tử vàng. Giải này được lập từ năm 1951.

Các phim đoạt giải

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa