Giải đua ô tô Công thức 1 Ý 2008

Giải đua ô tô Công thức 1 Ý năm 2008 là chặng đua thứ mười bốn của giải vô địch thế giới Công thức 1 năm 2008. Giải được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2008.

Williams FW30 Monza 2008

Xếp hạng chi tiết sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Chặng đua trước:
Công thức 1 Bỉ 2008
Giải đua xe Công thức 1
2008
Chặng đua sau:
Công thức 1 Singapore 2008
Chặng đua trước:
Công thức Ý 2007
Giải đua ô tô Công thức 1 Ý Chặng đua sau:
Công thức 1 Ý 2009