Giải đua ô tô Công thức 1 Canada 2008

Giải đua ô tô Công thức 1 Canada năm 2008 là chặng đua thứ bảy của giải vô địch thế giới Công thức 1 năm 2008. Giải được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2008.

Xếp hạng chi tiết

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa
Chặng đua trước:
Công thức 1 Monaco 2008
Giải đua xe Công thức 1
2008
Chặng đua sau:
Công thức 1 Pháp 2008
Chặng đua trước:
Công thức 1 Canada 2007
Giải đua ô tô Công thức 1 Canada Chặng đua sau:
Công thức 1 Canada 2009