Giải Bruno Rossi là một giải thưởng hàng năm của Phân ban "Vật lý thiên văn Năng lượng cao" (High Energy Astrophysics) thuộc Hội Thiên văn học Hoa Kỳ dành cho "công trình nghiên cứu đóng góp vào "Vật lý thiên văn Năng lượng cao", đặc biệt là công trình mới, độc đáo"

Giải được đặt theo tên nhà vật lý thiên văn người Mỹ gốc Ý Bruno Rossi.[1]

Các người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Rossi prize, High Energy Astrophysics Division, truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2009