Giải César cho đạo diễn xuất sắc nhất

Giải César cho đạo diễn xuất sắc nhất là một giải của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Kỹ thuật Điện ảnh Pháp dành cho đạo diễn của một phim được bầu chọn là xuất sắc nhất.

Cho tới nay, đã có 6 đạo diễn đoạt được 2 giải này: Bertrand Tavernier (1976, 1997), Alain Resnais (1978, 1994), Roman Polanski (1980, 2003), Jean-Jacques Annaud (1982, 1989), Claude Sautet (1993, 1996) và Abdellatif Kechiche (2005, 2008).

Dưới đây là danh sách các đạo diễn đoạt giải và các đạo diễn được đề cử theo từng năm:

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thệp niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổiTham khảoSửa đổi