Giải César cho Thiết kế hiện trường đẹp nhất

(đổi hướng từ Giải César cho dàn cảnh)

Giải César cho dàn cảnh (tiếng Pháp: César du meilleur décor) là một giải César dành cho việc phối cảnh trong một phim, được cho là xuất sắc nhất.

Dưới đây là danh sách các người và các phim đoạt giải:

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi