Giải César cho kịch bản gốc hoặc chuyển thể

Giải César cho kịch bản gốc hoặc chuyển thể là một giải César dành cho kịch bản gốc hoặc chuyển thể được bầu chọn là hay nhất.

Trong các năm 1983, 1984 và 1985 giải này được chia thành hai loại: kịch bản gốckịch bản chuyển thể. Từ năm 1986 lại gộp thành một thể loại cho tới năm 2006 lại tách thành hai loại kịch bản gốc và kịch bản chuyển thể.

Dưới đây là danh sách các kịch bản phim đoạt giải:

Tham khảoSửa đổi