Giải César cho thiết kế trang phục

Giải César cho thiết kế trang phục là một giải César dành cho các người thiết kế trang phục trong một phim được bầu chọn là tốt nhất. Giải này được lập ra từ năm 1985 để thưởng cho các phim sản xuất trong năm 1984.

Dưới đây là các người và các phim đoạt giải:

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổiTham khảoSửa đổi