Giải Cole tên đầy đủ là Giải Frank Nelson Cole, là giải thưởng của Hội Toán học Hoa Kỳ dành cho các nhà toán học có những đóng góp xuất sắc. Giải được chia thành 2 ngành: đại số họclý thuyết số. Giải được đặt theo tên Frank Nelson Cole, người đã phục vụ Hội 25 năm.

Giải thưởng về đại số được trao lần đầu năm 1928 cho L. E. Dickson về quyển sách của ông Algebren und ihre Zahlentheorie, Orell Füssli, Zürich and Leipzig, 1927. Còn giải về lý thuyết số được trao lần đầu năm 1931 cho H. S. Vandiver cho bài khảo cứu của ông về Định lý lớn Fermat.

Giải chỉ được trao cho các hội viên của Hội và những nhà toán học đăng các công trình nghiên cứu xuất sắc trên các báo Toán học hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Các người đoạt giải Đại số họcSửa đổi

Các người đoạt giải Lý thuyết sốSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi