Goncourt là một giải thưởng văn học Pháp được sáng lập theo di chúc của Edmond de Goncourt vào năm 1896. Hội văn học Goncourt thành lập chính thức năm 1900 và giải đầu tiên được trao ngày 21 tháng 12 1903.

Giải Goncourt, được sáng lập để trao mỗi năm cho "tác phẩm văn xuôi xuất sắc nhất trong năm", nhưng hầu như chỉ trao cho tiểu thuyết. Nó là giải thưởng văn học Pháp được mong muốn nhất. Mặc dù tiền thưởng của giải chỉ là 10 euro, nhưng sự nổi tiếng mà Goncourt đem lại cho cuốn sách sẽ là một phần thưởng lớn thay thế.

Các thành viên của viện Goncourt họp vào các thứ ba đầu tiên mỗi tháng trong phòng khách của họ tại tầng hai nhà hàng Drouant ở Paris (Place Gaillon, quận 2). Tên người được giải sẽ công bố ngày 3 tháng 11 sau bữa ăn trưa tại nhà hàng.

Giải chỉ trao cho mỗi nhà văn một lần. Duy có Romain Gary năm 1956 nhận giải với tiểu thuyết Racines du ciel và năm 1975 nhận một giải nữa với La vie devant soi, nhưng dưới một bút danh Émile Ajar.

Danh sách giải thưởngSửa đổi

Thập kỷ 1900Sửa đổi

Thập kỷ 1910Sửa đổi

Thập kỷ 1920Sửa đổi

Thập kỷ 1930Sửa đổi

Thập kỷ 1940Sửa đổi

Thập kỷ 1950Sửa đổi

Thập kỷ 1960Sửa đổi

Thập kỷ 1970Sửa đổi

Thập kỷ 1980Sửa đổi

Thập kỷ 1990Sửa đổi

Thập kỷ 2000Sửa đổi

Thập kỷ 2010Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi