Giải Goncourt cho truyện ngắn

Giải Goncourt cho truyện ngắn (tiếng Pháp: Prix Goncourt de la nouvelle) là một giải thưởng văn học của Pháp do Hội văn học Goncourt thành lập từ năm 1974 bên cạnh Giải Goncourt. Từ năm 2001, Hội văn học Goncourt hợp tác với thành phố Strasbourg cùng trao giải này.

Danh sách người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi