Giải Goya cho nữ diễn viên triển vọng nhất

Giải Goya cho nữ diễn viên triển vọng nhất (tiếng Tây Ban Nha: Premio Goya a la mejor actriz revelación) là một trong các giải Goya dành cho nữ diễn viên trẻ trong một phim, được bầu chọn là có triển vọng nhất. Giải này được lập từ năm 1994.

Các diễn viên đoạt giảiSửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Thập niên 2010Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi