Giải Grammy cho nhạc nền xuất sắc nhất cho phim ảnh

Giải Grammy cho nhạc nền xuất sắc nhất cho phim ảnh bắt đầu được trao tặng từ năm 1960. Cho đến trước năm 2001, giải thưởng chỉ trao cho các nhà soạn nhạc của bộ phim. Từ 2001 đến 2006, giải được trao cho cả các nhà sản xuất và kỹ sư của phim. Đến năm 2007, giải thưởng lại trở về tay một mình nhà soạn nhạc.

Giải Grammy cho
nhạc nền xuất sắc nhất cho phim ảnh
Chiếc cúp hình máy hát mạ vàng trao cho người chiến thắng giải thưởng Grammy
Trao chocác nhà soạn nhạc xuất sắc trong các phim điện ảnh, truyền hình hoặc phương tiện truyền thông khác.
Quốc giaHoa Kỳ
Được trao bởiViện Hàn Lâm Nghệ thuật Thu Âm Hoa Kỳ
Lần đầu tiên1988
Trang chủgrammy.com

Giải thưởng này chỉ được trao cho các nhà soạn nhạc xuất sắc trong các phim điện ảnh, truyền hình, trò chơi video hoặc phương tiện truyền thông khác.

Thập niên 2010 sửa

Giải Grammy lần thứ 52 (2010)
Giải Grammy lần thứ 53 (2011)
Giải Grammy lần thứ 54 (2012)
Giải Grammy lần thứ 55 (2013)
Giải Grammy lần thứ 56 (2014)
Giải Grammy lần thứ 57 (2015)

Tham khảo sửa