Giải Hình học Oswald Veblen

Giải Hình học Oswald Veblen (tiếng Anh: Oswald Veblen Prize in Geometry) là một giải thưởng của Hội Toán học Hoa Kỳ dành cho các công trình nghiên cứu nổi bật trong lãnh vực Hình học hoặc Tô pô. Giải được thiết lập năm 1961 để tưởng niệm Oswald Veblen và được trao mỗi 3 năm.

Hiện nay số tiền thưởng của giải là 5.000 dollar Mỹ.

Các người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi