Giải Hóa học của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ

Giải Hóa học của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ là một giải thưởng của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ trao hàng năm cho công trình nghiên cứu đổi mới trong ngành hoá học theo nghĩa rộng nhất, đóng góp vào sự hiểu biết khoa học tự nhiên tốt hơn và vào lợi ích của nhân loại.

Các người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi