Giải Irving Langmuir là một giải thưởng về Vật lýHóa học được trao hàng năm luân phiên bởi Hội Hóa học Hoa Kỳ trong các năm chẵn và Hội Vật lý Hoa Kỳ trong các năm lẻ.

Giải nhằm nhìn nhận công lao và khuyến khích các nghiên cứu nổi bật trong liên môn Vật lý - Hóa học theo tinh thần Irving Langmuir. Người được đề cử phải có đóng góp xuất sắc trong môn lý hóa hoặc hóa lý trong vòng 10 năm trước khi trao giải, và phải cư ngụ tại Hoa Kỳ.

Các người đoạt giải Sửa đổi

Nguồn: American Physical Society

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ "Produces a fiber a third thinner than natural silk", The New York Times. ngày 14 tháng 4 năm 1936. Page 1.

Liên kết ngoài Sửa đổi