Giải Lasker-Koshland cho thành tựu đặc biệt về Y học

Giải Lasker-Koshland cho thành tựu đặc biệt về Y học là một trong bốn giải Lasker của Quỹ Lasker dành cho nghiên cứu y học tại Hoa Kỳ. Giải này được trao lần đầu năm 1994 dưới tên Giải Albert Lasker cho thành tựu đặc biệt và không được trao hàng năm. Năm 2008, giải này được đặt tên lại như trên để vinh danh Daniel E. Koshland, Jr..[1]

Những người đoạt giải sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Discoverers of Small Regulatory RNAs and Cholesterol-Lowering Drugs to Receive Lasker Awards for Medical Research”. MarketWatch. ngày 13 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2008.
  2. ^ “The Lasker Foundation - 2012 Special Achievement”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2013.

Liên kết ngoài sửa