Giải Mâm xôi vàng cho phim dở nhất

Giải Mâm xôi vàng cho phim tồi nhất (tiếng Anh: Razzie Award for Worst Picture) là một hạng mục của giải Mâm xôi vàng được Quỹ Mâm xôi vàng (tiếng Anh: Golden Raspberry Award Foundation - GRAF) trao cho bộ phim bị họ coi là tác phẩm điện ảnh tệ nhất trong năm của điện ảnh Mỹ. Danh sách cụ thể như sau:

Thập niên 1980Sửa đổi

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Thập niên 1990Sửa đổi

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Thập niên 2000Sửa đổi

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Tham khảoSửa đổi