Giải Maurice Genevoix của Viện hàn lâm Pháp

Giải Maurice Genevoix của Viện hàn lâm Pháp (tiếng Pháp: Prix de l'Académie française Maurice-Genevoix) là một giải thưởng văn học hàng năm của Viện hàn lâm Pháp được thành lập năm 2004.

Giải này dành cho một tác phẩm minh họa những giá trị đạo đức và nhân bản đã hướng dẫn Maurice Genevoix – thư ký vĩnh viễn của Viện hàn lâm Pháp – trong cuộc sống và trong các tác phẩm của ông.

Những người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi