Giải thưởng Nguyên tử vì Hòa bình

(Đổi hướng từ Giải Nguyên tử vì Hòa bình)

Giải thưởng Nguyên tử vì Hòa bình là một giải thưởng của Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1955 để đáp ứng bài diễn văn "Nguyên tử vì Hòa bình" của tổng thống Dwight D. Eisenhower đọc trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Quỹ tiền thưởng ban đầu của giải là số tiền 1.000.000 dollar Mỹ do Công ty Ford tài trợ. Một hội phi lợi nhuận độc lập được thành lập để quản lý quỹ vốn. Tính đến năm 1969 đã có 22 người được trao giải này.

Các người đoạt giải sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  • Files Lưu trữ 2010-03-11 tại Wayback Machine referring to the award and its presentation in the libraries of the MIT, seen at libraries.mit.edu, ngày 2 tháng 12 năm 2009 (PDF)