Giải Oscar cho thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

Giải Oscar cho thiết kế sản xuất xuất sắc nhất (trước năm 2012 là Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất) là một trong các giải OscarViện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trao tặng cho nhà chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất trong một phim.

Dưới đây là danh sách nhà chỉ đạo nghệ thuật và các phim đoạt giải mỗi năm ở hàng đầu, tiếp sau là những người và phim được đề cử trong cùng năm đó. Năm ghi dưới đây là năm đoạt giải, còn năm sản xuất phim là năm ngay trước đó.

Thập niên 1920

sửa

Giải thưởng này nguyên dành cho Interior Decoration

Thập niên 1930

sửa

Từ giải năm 1940 được chia ra hai loại: phim trắng đen và phim màu.

Thập niên 1940

sửa

Bắt đầu từ năm 1947 tên giải đổi thành Art Direction - Set Decoration.

Thập niên 1950

sửa

Từ năm 1957, giải lại chỉ có một loại.

Từ năm 1959 giải lại chia thành hai loại.

Thập niên 1960

sửa

Từ năm 1967 hai loại giải lại nhập thành một.

Thập niên 1970

sửa

Thập niên 1980

sửa

Thập niên 1990

sửa

Thập niên 2000

sửa

Tham khảo

sửa