Giải Oscar cho hòa âm xuất sắc nhất

Giải Oscar cho âm thanh xuất sắc nhất (tên đầy đủ của tiếng Anh: Academy Award for Best Sound Mixing, Giải Oscar cho hoà âm hay nhất) là một hạng mục của giải Oscar dành cho việc hoà âm hay nhất hoặc việc thu âm vào phim tốt nhất. Thông thường giải này được trao cho các người hoà âm (production sound mixer) và các người tái thu âm thanh (re-recording mixer) của phim đoạt giải. Trước năm 2021, giải này cùng với Giải Oscar cho biên tập âm thanh xuất sắc nhất (Academy Award for Sound Editing) là những giải riêng biệt về âm thanh. Từ năm 2021, cả hai đều được gộp chung vào một giải, lấy tên là Âm thanh xuất sắc nhất.

Dưới đây là danh sách các phim và các người đoạt giải tùng năm ở hàng đầu, tiếp theo là các phim và các người được đề cử trong cùng năm đó:

Thập niên 1930

sửa

Thập niên 1940

sửa

Thập niên 1950

sửa

Thập niên 1960

sửa

Thập niên 1970

sửa

Thập niên 1980

sửa

Thập niên 1990

sửa

Thập niên 2000

sửa

Tham khảo

sửa