Giải Oscar cho hóa trang xuất sắc nhất

Giải Oscar cho hóa trang xuất sắc nhất là một trong các giải Oscar được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trao tặng hàng năm cho phim và người hóa trang tốt nhất trong phim đó. Giải này được lập ra từ năm 1981. Mỗi năm chỉ có 3 phim được đề cử thay vì 5 phim như các thể loại khác.

Dưới đây là danh sách các phim và người đoạt giải hàng năm. Ở hàng đầu là phim và người đoạt giải, tiếp theo là các phim và người được đề cử trong năm đó:

Thập niên 1980

sửa

Thập niên 1990

sửa

Thập niên 2000

sửa

Tham khảo

sửa