Giải Oscar cho quay phim xuất sắc nhất

Giải Oscar cho quay phim xuất sắc nhất là một trong các giải OscarViện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trao tặng hàng năm cho người quay phim của một phim được cho là xuất sắc nhất. Giải này được trao từ năm 1928.

Dưới đây là danh sách các người đoạt giải hàng năm và tên phim ở hàng đầu, tiếp theo là các người và tên phim được đề cử trong cùng năm đó.

Thập niên 1920Sửa đổi

Thập niên 1930Sửa đổi

Từ năm 1939, có 2 giải riêng cho phim trắng đen và phim màu:

Thập niên 1940Sửa đổi

Thập niên 1950Sửa đổi

Năm 1957, chỉ có một loại giải:

Từ năm 1958, lại chia thành 2 giải cho phim trắng đen và phim màu:

Thập niên 1960Sửa đổi

Từ năm 1967, lại chỉ có một loại giải:

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • “Awards Database – Cinematography”. Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2008.

Liên kết ngoàiSửa đổi